โครงการ workshop “เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล”

work shop

ที่มาแนวคิด  :
ยิ่งโลกทุกวันนี้เจริญก้าวหน้าไปมากเท่าใด ปรากฏการณ์ ‘ถวิลหาอดีต’ ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเท่านั้น ดังนั้น กระแสการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าจึงได้รับความนิยมมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านเมืองเก่าอันมีเอกลักษณ์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งโดดเด่นไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม  อย่างไรก็ตาม  เป็นที่น่าเสียดายว่ายังคงมีอาคารบ้านเรือนเก่าแก่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์และคุณค่าทางวัฒนธรรมอีกมากมายถูกทิ้งร้างไปตามกาลเวลา แม้ว่าจะมีศักยภาพในการพัฒนาให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจก็ตาม

ทีมงาน  Samsen5Lodge Bangkok  ผู้บริหารบูติคโฮเต็ลแนวอนุรักษ์วัฒนธรรมและประหยัดพลังงานซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง สังเกตได้จากการถูกตีพิมพ์ตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จำนวนมาก รวมถึงในเซ็กชั่นจุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2552 อีกทั้งยังได้รับการแพร่ภาพผ่านรายการโทรทัศน์อีกหลายรายการ และมีผู้สนใจมาขอดูงานด้านการลงทุนทำบูติคโฮเต็ลขนาดเล็กในเชิง SMES เป็นจำนวนมาก ได้เล็งเห็นถึงจังหวะและโอกาสในการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ หรือผู้ที่สนใจในการ ‘เปลี่ยนบ้านเก่าให้เป็นบูติคโฮเต็ล’ ได้มองเห็นถึงศักยภาพของทรัพย์สินที่มีอยู่  และเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น  นำไปสู่การซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาอาคารบ้านเรือนเก่าของตนให้เกิด ‘คุณค่า’และ ‘มูลค่า’ รวมทั้งยังส่งผลให้เกิดบูติคโฮเต็ลขนาดเล็กที่มีชีวิตชีวา เป็นการสร้างสีสันให้กับเมืองในอีกทางหนึ่ง

Advertisements

About supergreenstudio

supergreenstudio
This entry was posted in Work Shop. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s