ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

โครงการศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกแบบ
ปี 2550 สร้างปี 2550 ศูนย์ข้อมูลซึ่งตั้งอยู่หลังประตู
มหาวิทยาลัยด้านบึงศรีฐาน ถนนมะลิวัลย์นี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดนัดพบ สังสรรค์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เบื้องต้นแก่ผู้มาเยือน ผังอาคารได้อิทธิพลจากผังของสิม อีสาน รูปทรงด้านหน้าของอาคารได้นำรูปทรงแคนมาใช้ ซึ่งส่งผลทำให้รูปทรงหลังคามีลักษณะซ้อนกันหลายชิ้น เพื่อช่วยในการระบายอากาศ

Advertisements
Posted in supergeen_studio | Leave a comment